Contact Us


Add:Chengyi Building, Xiang’an South Road, Xiang’an District, Xiamen 361102, China


Tel&Fax:(86) 592-2186786     


Email:med@xmu.edu.cn